Articles de premsa

Entrevista Independent Cultural Spaces

Lletresipaisatgesdelbaix 24-02-10

noticia – lamalla.cat 12-01-2010

Més mentides de l’Ajuntament (febrer 2007)

Mentides de l’Ajuntament II (desembre 2002)

noticia – elpunt – 27-01-2010

Viure Sant Boi – Abril 2001

noticia – elpunt – 12-01-2010

noticia – elpunt – 08-01-2010

noticia – europapress – 07-01-2010

noticia – elperiódico – 07-01-2010

Promeses i especulació

Mobilitzacions a Sant Boi

Mobilitzacions a Sant Boi II

Mentides de l’Ajuntament + informe fantasma

Article nas de barraca

Anuncis

3 Respostes to “Articles de premsa”

 1. Francesc Rovira Says:

  Hola Amics,
  Heu fet un projecte de tot el que vosaltres creieu que hauria de ser el nou Ateneu Santboià?
  Crec que si no us heu posat a treballar en aquest projecte, ho heu de fer el més aviat possible. Si esperem massa potser serà massa tard. Ho dic en el sentit de escriure el projecte, negre sobre blanc, doncs ja se que en el projecte del treball diari, dins l’ateneu, i de esforçar-vos per recuperar-lo es evident, i per això us hem de felicitar. Si no fos per vosaltres i el vostre esperit de lluita, ja no existiria ni tant sols la il•lusió de ressuscitar el nou ateneu.

  Per la meva part, adjunt, us envio el que jo penso que hauríem de fer entre tots, dins de les moltes altres idees i possibilitats, per fer ressuscitar l’esperit del que hauria de ser aquest nou Ateneu.

  No us preocupeu ni us espanteu si no us agrada, això nomes és una idea per començar a treballar i per posar alguns elements “sobre la taula” per anar-los polint i reflexionant. Aquí cadascú ha de dir la seva i, després, s’haurà anar remodelant un projecte que sigui de la satisfacció de la majoria del que s’hi vulguin involucrar.
  Moltes gràcies.
  Francesc Rovira

  L’ATENEU SANTBOIÀ
  L’Assemblea General de Socis i Sòcies de l’Ateneu Santboià celebrada el dia 3 de juliol del 2008, va decidir per majoria absoluta (només 2 vots en contra) NO DISSOLDRE L’ENTITAT i continuar endavant, al menys fins que l’Ajuntament de Sant Boi defineixi els seus propòsits sobre aquesta entitat.

  Després de la pèrdua del plet davant del Tribunal Suprem que la junta de l’entitat tenia posat per intentar la nul•litat de la subhasta de l’Ateneu, en l’Assemblea es va plantejar la dissolució d’aquesta associació. Una sèrie de socis, però, van argumentar que una entitat de la importància de l’Ateneu, tan rellevant per a la història i per a la cultura de Sant Boi, no mereixia una mort tan indigne, i que valia la pena lluitar fins a l’últim moment per no deixar-la morir. Es va dir que s’havia de fer tots els esforços possibles, tant per mantenir el seu nom i els seus ideals, com pel respecte que es mereixien totes aquelles persones que hi van posar les seves il•lusions, la seva feina, els seus diners, i les seves esperances per millorar la vida social i cultural del nostre poble.

  En l’assemblea es va valorar allò de “qui perd els orígens perd la identitat”, que el més important de tot és la història i la vida social de Sant Boi, i que encara que molta gent no ho hagi entès, ni ho pugui entendre mai, és per al bé del nostre poble que l’esperit de l’Ateneu no pot morir.

  Igualment es va insistir en el fet que, al marge de l’interès dels socis i de les juntes directives que hi poden haver en cada moment, no es pot enterrar una peça tan important per a la cultura associativa, la qual va ser exemple, enveja i model per a molts pobles de Catalunya. Per això, es va decidir proposar un nou projecte social i plantejar-lo a l’Ajuntament perquè, si més no, el tingui en compte a l’hora de valorar totes les propostes socials.

  UNA PROPOSTA PER A VALORAR:

  UN PROJECTE DE FUTUR PER UNA GRAN ENTITAT SOCIAL:
  El nou Ateneu hauria de ser una Gran Entitat oberta a tot el poble que hi vulgui participar activament o passivament.

  LES SECCIONS
  L’Entitat hauria de tenir diferents serveis i seccions: grups musicals, corals, teatre, cineclub, fotografia i vídeo, ball, ball de saló, billar, jocs malabars, gimnàstica, escacs… etc. etc.

  ENTRADA LLIURE
  L’entrada hauria de ser lliure i gratuïta a tots els espais oberts, com poden ser: Hall, bar, jardins, zones d’esplai, culturals, de lleure etc. Pel que fa a les activitats que siguin de pagament, tots els qui en gaudeixin haurien de pagar l’entrada o el servei corresponent, sense privilegis.

  SOCIS DE L’ENTITAT
  Hi hauria d’haver una quota mòdica i general per a totes aquelles persones que es vulguin involucrar i fer-se socis de l’Entitat, la qual els doni dret a un descompte en totes les activitats o serveis de pagament que es realitzin dins de la mateixa. Descompte que també s’hauria d’aplicar en els tallers o cursets que s’hi facin, encara que aquestes activitats estiguin organitzades per alguna de les seccions específiques. Aquests socis o sòcies també haurien de gaudir d’una prioritat tant en l’adquisició d’entrades per les representacions i espectacles com pels diversos serveis.

  Els socis i sòcies de l’Entitat han de tenir veu i vot en les assembles i en les decisions que es prenguin dins d’aquesta, tant per a la seva gestió, com per al seu propi funcionament.

  SOCIS DE LES SECCIONS
  La gent que vulgui formar part o participar activament en alguna de les seccions, entitats o grups interiors, així com contribuir en la seva gestió i organització, en primer lloc, hauria de ser sòcia de la gran Entitat i, a més, pagar una quota suplementària per vincular-se a la secció corresponent. Aquesta quota haurien de determinar-la i gestionar-la les mateixes persones que formin part de cadascuna de les seccions o grups, així com buscar les subvencions i els ajuts exteriors que creguin convenient i que necessitin pel seu normal funcionament. Les seccions que vulguin demanar ajuts o subvencions exteriors haurien d’estar constituïdes, o legalitzar-se com entitat, amb NIF, dins l’ Entitat mare.

  GESTIÓ DE LES SECCIONS
  La gestió de cadascuna de les seccions hauria de ser autònoma, respectant en tot moment els estatuts i les normes generals de l’Entitat. Cada secció hauria de fixar-se unes normes interiors de funcionament o estatuts, i estar regida per una comissió o junta directiva escollida entre els seus components. Cadascuna de les seccions, depenent de la quantitat socis, hauria de tenir, com a mínim, una persona elegida pels seus components per poder representar la seva secció dins la junta directiva de la gran Entitat.

  GESTIÓ DE LA GRAN ENTITAT
  L’entitat hauria de tenir una junta directiva composada per:
  – Un representant de l’administració
  – Un representant dels socis de l’entitat sense secció específica.
  – Un representant de cadascuna de les seccions o grups organitzats. Depenent del nombre de socis actius, les seccions o grups organitzats podrien tenir més d’un representant.

  ESPAIS:

  PETITS ESPAIS:
  En la nova entitat hi hauria d’haver espais per cadascuna de les seccions i grups, ja sigui per la reunió de les pròpies juntes, per la gestió diària, o per guardar-hi els objectes de valor de cadascuna.

  GRANS ESPAIS:
  Sales d’espectacles, sales polivalents, sales de ball, de reunions, de billar, de joc, d’esplai, de lectura, d’exposició, cafe-bar, llocs de tertúlia… etc.
  Aquets grans espais haurien d’estar dividits, al menys, en tres grups:

  (a) Sales a disposició de totes i cadascuna de les seccions o grups organitzats de l’entitat, per fer-hi assajos o representacions sense cobrar. Aquests espais o sales haurien d’estar administrades, regulades, i adjudicades puntualment als grups per la direcció de l’Entitat, sempre d’acord amb les peticions o reserves, i depenent de la importància i la participació dels actes a celebrar-hi i de les necessitats de cada secció. Les activitats obertes al públic i de cobrament haurien de tenir certa prioritat en les programacions d’ús dels espais.

  (b) Sales o espais oberts a tots els públics com poden ser: Cafe-bar, sales de lectura, de tertúlia, de joc, etc.

  (c) Sales i espais (inclosos els de l’apartat (a)) per fer-hi representacions, tallers, o activitats de cobrament. El cobrament de les activitats que es facin en aquests espais haurien de ser en benefici de l’Entitat o a percentatge entre l’Entitat i el grup organitzador.

  Aquestes sales o espais també podrien ser llogades puntualment a entitats o empreses exteriors per fer-hi actes o espectacles, ja sigui pagant uns preus de lloguer estipulats o a percentatge del preu de les entades. L’Entitat també tindria la facultat de poder fer actes o activitats amb el risc de perdre-hi diners, encara que fossin contractades amb companyies exteriors de teatre o d’altres espectacles, però només en el cas de ser actes amb molt d’interès cultural o popular.

  AUTOGESTIÓ I AUTOFINANÇAMENT
  Encara que el patrimoni sigui, per sempre més, de propietat municipal, i per tal de carregar el menys possible les despeses de l’Entitat a l’Ajuntament, i en conseqüència als contribuents, l’Entitat hauria d’anar progressivament cap a la pròpia autogestió i autofinançament, sota la vigilància i control d’algun gestor o gerent amb el vist i plau de l’Ajuntament. Pensem que això, a la llarga, també hauria de ser un model de participació, de funcionament, i de gestió per als casals de barri.

  EL NOM DE LA GRAN ENTITAT:
  Des de la junta actual de l’Ateneu Santboià sabem i som conscients que, després de la deficient gestió i d’haver perdut els diversos plets per intentar la recuperació del patrimoni immobiliari, també hem perdut tots els drets sobre el que ha de ser la nova Entitat. Tampoc som mereixedors ni demanem cap dret ni cap privilegi en el nou projecte social. L’únic interès que ens mou, malgrat com han anat les coses, és l’interès pel nostre poble, per la nostra cultura, i per la nostra història social i cultural.

  Tampoc volem imposar cap idea del que ha de ser la nova entitat social. Només volem que en tot el que es faci i que, entre totes les idees aportades, es concreti democràticament el nou projecte, i es tingui en compte el que la junta actual de l’Ateneu Santboià ha resumit en aquest escrit.

  Per tot el que s’ha exposat, i per fer més creïble el nou projecte, pensem que l’actual junta i els actuals socis de l’Ateneu s’han de mantenir al marge de la gestió i direcció de la nova Entitat, però insistint amb el que ja s’ha dit, creiem que no seria bo el total oblit del que han fet els Ateneus pel nostre poble, per la seva història, per la seva cultura, així com tampoc seria bo pel record i respecte que es mereixen tots aquells bons santboians i santboianes que hi van deixar el seu esforç, les seves il•lusions, els seus diners, i les seves esperances per un gran projecte social. I, encara que la nostra generació no l’hagi sabut gestionar ni conservar, pensem i demanem que el nou projecte continui tenint L’ESPERIT i el digníssim nom d’ ATENEU SANTBOIÀ.

  Pensem que si es perd el nom d’Ateneu Santboià i el seu esperit associatiu, i l’entitat es converteix en un altre casal de barri, Sant Boi i la nostra cultura social haurà perdut quelcom més que un ateneu.

  Moltes gràcies.
  La junta directiva actual de l’Ateneu Santboià

  QUE HEM DE FER A PARTIR D’ARA:
  Pensant més en el projecte social que en el projecte arquitectònic, ja que, les pedres i les parets poden ser importants, però que el més important de tot és la il•lusió que pugui despertar el projecte social, el qual ha de ser el més participatiu possible, i en el que les entitats i les persones que les integrin s’hi puguin sentir identificades, creiem que aquest ha de ser un projecte en el que tothom s’hi pugui sentir identificat, tant en la seva participació activa dins el grup (entitat interior, o secció) corresponent, com en la gestió general de la gran Entitat (el nou Ateneu Santboià o Fundació Ateneu Santboià). Tot això s’ha de fer pensant, també, en el futur, però el que s’ha de fer, el més aviat possible, es pensar en el futur immediat, o sigui, pensant en el dia següent al que l’Ajuntament recuperi la seva propietat.

  Es molt important posar-nos a treballar, junt amb els joves que ocupen actualment l’Ateneu, sense esperar que l’Ajuntament tingui diners per invertir-hi, fent, nosaltres mateixos, amb les nostres mans, i amb els recursos que puguem aconseguir, fent feines de restauració i adequació de l’actual Sala de Ball, de la Pista, de la sala polivalent (bingo), del bar… etc. Si no volem que l’Ajuntament ens ho doni tot mastegat com en els cassals de barri hem de despertar la il•lusió dels joves, dels veïns, i de les entitats que hi vulguin participar per posar-nos a treballar a l’Ateneu el dia desprès de que, aquest, passi a ser de propietat municipal. Si hem d’esperar que l’Ajuntament tingui diners ja haurem fet tard

  El que fem, ho hem de fer amb permís i la col•laboració de l’Ajuntament i amb l’objectiu de fer-hi activitats com més aviat millor. Hem d’anar creant il•lusió i expectatives d’integració a la gent i a les entitats que progressivament s’hi vagin interessant.

  Segurament haurem de començar uns pocs, tots els grans projectes socials els han començant uns pocs que hi han sacrificat esforços i temps. Encara que quasi mai, l’esforç i el sacrifici d’aquets pocs han esta reconegut pels que han vingut després, però això molts ja ho sabem, doncs, la verdadera compensació de tot plegat és més: la pròpia satisfacció dels resultats que no pas les felicitacions, cosa que moltes vegades s’emporten els qui menys ho mereixen. Per això doncs sabem que potser serà dur començar. L’esforç segurament serà important tot i això serà moltíssim menys dur que el que van fer els qui van crear l’ateneu del no res.

  Hem de pensar que, si aquest esforç comença funcionar haurem engegat un projecte social que, d’alguna manera podrem dominar quan hi hagin diners de les institucions per invertir-hi. També ens haurem guanyat el dret de poder dir la nostra quan el nou projecte arquitectònic és comenci a posar en marxa. No podem permetre que l’Ateneu es converteixi en un nou casal de barri o en un fred “Atrium” gestionat per empreses privades amb afany de lucre! L’Ateneu a de tornar a ser el motor de la vida cultural i social del poble!

  Com deia el poeta “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”

 2. Javier Says:

  Moltes gràcies per la seva aportació senyor Rovira.

  L’assemblea del Col·lectiu de l’Ateneu farà una valoració del que ens ha penjat aquí en quan poguem.

  Estem en contacte.

  Salut

  Javier

 3. Anna Says:

  Moltes gràcies, Senyor Rovira.

  Entre tots aconseguirem que el futur Ateneu Santboià no deixi mai de ser un espai de cultura, esbarjo i moviment social.

  Salut

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: